Thông tư
Sự kiện hoạt động
» Đăng ký sáng chế
Dịch vụ đăng ký sáng chế


Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phải có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp

Để đăng ký bảo hộ sáng chế thì trước hết cần xác định được các đối tượng được pháp luật công nhận và có thể tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế?

Đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế không bao gồm:

  + Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

  + Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính;

  + Cách thức thể hiện thông tin;

  + Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

  + Giống thực vật, giống động vật;

  + Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

  + Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Hồ sơ đăng ký sáng chế:

  + Bản mô tả sáng chế (theo mẫu)

  + Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế

  + Thông tin người nộp đơn

  + Thông tin của tác giả

  + Giấy ủy quyền (theo mẫu)

Dịch vụ đăng ký sáng chế độc quyền:

  + Tư vấn, tra cứu đánh giá khả năng đăng ký có đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và Nước Ngoài được không?

  + Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả sáng chế, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện)

  + Thay mặt nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

  + Theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả

  + Theo dõi trả lời các công văn, ý kiến phản đối

  + Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

  + Tiến hành các thủ tục, Gia Hạn, Chuyển nhượng, Xử lý vi phạm sáng chế

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT THỊNH

Địa chỉ: 60/7, Đường Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.840959      Fax: 02923.840959

Email: tv.daiphatthinh@gmail.com

Logo Han Quoc Logo Trieu Dan LOGO-FINAL MAU CHUAN (LOGO 3MUA) Đối tác Khách hàng ecoba Đối tác Khách hàng ecoba Đối tác Khách hàng ecoba Khách hàng ecoba Đối tác Đối tác