Thông tư
Sự kiện hoạt động
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN

NGHỊ ĐỊNH 55/2018/NĐ-CP - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN

MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG PHÂN BÓN CÓ THỂ LÊN ĐẾN 200 TRIỆU ĐỒNG

----------------------


Ngày 16/4/2018, Chính phủ chính thức ban hành nghị định 55/2018/NĐ-CP sau một thời gian dài ban hành dự thảo, lấy ý kiến góp ý. Nghị định quy định về hành vi vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục và chứ năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý.

Theo đó, mức phạt hành chính đối với tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân bón nếu vi phạm có thể lên tới 200 triệu đồng. Và không chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh, buôn bán, nhập khẩu mà ngay cả người sử dụng phân bón cũng có thể bị phạt nếu sử dụng không đúng quy định.

Trong đó, có một số lỗi thường gặp các doanh cần lưu ý như sau:

I. MỨC PHẠT ĐƯỢC QUI ĐỊNH CHI TIẾT TRONG CHƯƠNG 2:

 1. Mức phạt với đơn vị sản xuất

  Điều 6, nghị định 55/2018/NĐ -CP: Mức phạt: từ 5.000.000 - 200.000.000 VNĐ Mức phạt từ 200.000.000 VNĐ + tước giấy CN đủ điều kiện sản xuất 24 tháng áp dụng với đơn vị sản xuất phân bón không có quyết định công nhận lưu hành.

 2. Mức phạt với đơn vị kinh doanh buôn bán

  Điều 7, nghị định 55/2018/NĐ -CP:
  Mức phạt từ 1.000.000 - 200.000.000 VNĐ
  Mức phạt từ 200.000.000 VNĐ + tước giấy CN đủ đk buôn bán 12-15 tháng => áp dụng với đơn với đơn vị buôn bán phân bón không có công nhận lưu hành

 3. . Mức phạt đối với đơn vị nhập khẩu

  Điều 8, nghị định 55/2018/NĐ -CP :
  Mức phạt từ 5.000.000 - 25.000.000 VNĐ
  Mức phạt 25.000.000 VNĐ + buộc tái xuất hoặc tiêu hủy áp dụng với trường hợp nhập khẩu không giấy phép, không đảm bảo chất lượng với lô hàng có giá trị 100.000.000 VNĐ trở lên

 4. Đối với vấn đề lấy mẫu, phân tích thử nghiệm mẫu

  Điều 9, nghị định 55/2018/NĐ-CP
  Mức phạt từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ
  Mực phạt 50.000.000 VNĐ áp dụng với trường hợp thử nghiệm, phân tích phân bón phục vụ quản lý nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định.

 5. Đối với vấn đề khảo nghiệm

  Điều 10, nghị định 55/2018/NĐ -CP :
  Mức phạt từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ
  Mức phạt 50.000.000 VNĐ áp dụng với trường hợp tẩy xóa, giả mạo, sai sự thật tài liệu khảo nghiệm

 6. Đối với việc sử dụng phân bón

  Điều 11, nghị định 55/2018/NĐ-CP
  Phạt cảnh cáo - 1.000.000 VNĐ
  Mức 1.000.000 VNĐ áp dụng với hành vi sử dụng phân bón không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.


II.THẨM QUYỀN XỬ PHẠT:

 1. Ủy ban nhân dân các cấp:

  • Cấp xã: phạt tối đa 5.000.000 VNĐ + tích thu tang vật
  • Cấp huyện: Mức phạt tối đa: 50.000.000 VNĐ + tước giấy phép, đình chỉ hoạt động có thời hạn.
  • Cấp tỉnh: Mức phạt tối đa: 100.000.000 VNĐ + tước quyền giấy phép + đình chỉ hoạt động có thời hạn

 2. Thanh tra chuyên ngành:

  • Thanh tra viên NNPTNT: mức phạt tối đa: 500.000 VNĐ + tịch thu tang vật
  • Chánh thanh tra sở NNPTNT: Mức phạt tối đa: 50.000.000 VNĐ + Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, đình chỉ HĐ có thời hạn
  • Trưởng đòn thanh tra chuyên ngành Bộ NNPTNT: mức phạt tối đa: 70.000.000 VNĐ + Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động có thời hạn
  • Chánh thanh tra Bộ NNPTNT, cục trưởng cục BVTV: Mức phạt tối đa 100.000.000 VNĐ + Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động có thời hạn.

 3. Công an nhân dân

  • Chiến sĩ Công an nhân dân (CAND): mức phạt tối đa 500.000 VNĐ
  • Trạm trưởng, đội trưởng của chiến sỹ CAND: Mức phạt tối đa 1.500.000 VNĐ
  • Trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an, trạm trưởng trạm công an cửa khẩu, khu chế xuất: Mức phạt tối đa: 2.500.000 VNĐ + tịch thu tang vật không có giá trị vượt quá mức tiền phạt
  • Trưởng công an cấp huyện; Trưởng phòng NV cục cảnh sát giao thông; trưởng phòng thuộc công an cấp tỉnh; Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm...v.v.: Mức phạt tối đa: 20.000.000 VNĐ + tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
  • Giám đốc CA cấp tỉnh: Mức phạt tối đa 50.000.000 VNĐ + Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận + đình chỉ hoạt động có thời hạn
  • Cục trưởng an ninh (chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, ma tùy....) Mức phạt tối đa100.000.000 VNĐ + Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động có thời hạn.

 4. Hải quan:

  • Đội trưởng chi cục Hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan: Mức phạt tối đa 5.000.000 VNĐ
  • Chi cục trưởng chi cục Hải quan, kiểm tra sau thông quan, đội trưởng đội kiểm soát hải quan tỉnh, liên tỉnh....: Mức phạt tối đa: 25.000.000 VNĐ + tịch thu tang vật
  • Cục trưởng cục điều tra chống buôn lậu, cục trưởng cục kiểm tra sau thông quan, ...: Mức phạt tối đa 50.000.000 VNĐ + tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động => có thời hạn
  • Tổng cục trưởng tổng cục Hải quan: Mức phạt đối đa 100.000.000 VNĐ + tịch thu tang vật

 5. Quản lý thị trường:

  • Kiểm soát viên thị trường: Mức phạt tối đa: 500.000 VNĐ
  • Đội trưởng đội quản lý thị trường: mức phạt tối đa: 25.000.000 VNĐ + tịch thu tang vật
  • Chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường thuộc sở Công thương, trưởng phòng chống buôn lậu, trưởng phòng chống hàng giả....: Mức phạt tối đa 50.000.000 VNĐ + tịch thu tang vật + tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động => có thời hạn
  • Cục trưởng cục quản lý thị trường: Mức phạt tối đa 100.000.000 VNĐ + tịch thu tang vật + tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động => có thời hạn

 6. Bộ đội biên phòng

  Mức phạt tối đa có thể lên 100.000.000 VNĐ đối với trường hợp chỉ huy trưởng bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng....

 7. Cảnh sát biển

  Mức phạt Có thể lên tới 100.000.000 VNĐ đối với trường hợp tư lệnh cảnh sát biển phạt.

Nghị định này có hiệu lực ngay từ khi ban hành, vì vậy, các đơn vị phải lưu ý, thực hiện đúng quy định. Với mức phạt hành chính, và việc quản lý nghiệm ngặt trong giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận sản phẩm thì việc sản xuất và lưu thông sản phẩm không đúng quy định sẽ phải lãnh hậu quả rất nặng nề

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong lĩnh vực phân bón: chứng nhận chất lượng, nghị định mới, hay xử phạt, hãy giọi ngay cho chúng tôi:

Nội dung đầy đủ Nghị định 55/2018/NĐ-CP bạn có thể tải tại đây

Trung tâm tư vấn dịch vụ Đại Phát Thịnh
Hotline: 0939686675
Mail: tv.daiphatthinh@gmail.com

Logo Han Quoc Logo Trieu Dan LOGO-FINAL MAU CHUAN (LOGO 3MUA) Đối tác Khách hàng ecoba Đối tác Khách hàng ecoba Đối tác Khách hàng ecoba Khách hàng ecoba Đối tác Đối tác