Thông tư
Sự kiện hoạt động
» Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Trong tất cả các loại hình Đầu tư, Các Luật sư của chúng tôi luôn Tư vấn miễn phí cho nhà đầu tư những quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

Nội dung Công việc mà chúng tôi cam kết tiến hành:

I. Các dịch vụ trước khi tiến hành đầu tư:

  - Tư vấn về Pháp luật, chủ trương, chính sách Đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực Đầu tư cụ thể của nhà Đầu tư;

   - Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất cho mỗi dự án đầu tư trên cơ sở có lợi nhất cho các nhà đầu tư;

  - Tư vấn các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất…;

  - Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Thành phố Hà Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Tư vấn và lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án;

   - Tư vấn thành lập doanh nghiệp: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư;

  - Tư vấn về các vấn đề khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế, dân sự, chuyển giao công nghệ, lixăng, đất đai, xây dựng, ...

   - Tư vấn doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn công nghệ tiên tiến và thích hợp thông qua việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

  - Cung cấp thông tin quản lý đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, hỗ trợ thuê đất, chuyển nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  - Thực hiện uỷ quyền, đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án.

II. Các dịch vụ khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư:

   - Cung cấp, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các Doanh nghiệp có nhu cầu.

   - Tư vấn về tính hợp pháp và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến quá trình đầu tư;

   - Tìm kiếm và giới thiệu đối tác để đầu tư có hiệu quả;

   - Các dịch vụ khác mà nhà đầu tư có nhu cầu (theo quy định của pháp luật)

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT THỊNH

Địa chỉ: 60/7, Đường Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.840959      Fax: 02923.840959

Email: tv.daiphatthinh@gmail.com

Logo Han Quoc Logo Trieu Dan LOGO-FINAL MAU CHUAN (LOGO 3MUA) Đối tác Khách hàng ecoba Đối tác Khách hàng ecoba Đối tác Khách hàng ecoba Khách hàng ecoba Đối tác Đối tác